Uitgelicht

Hier vind je meer informatie over de ideeën en plannen van GroenLinks Rheden. Wil je meer weten? Download hiernaast dan het verkiezingsprogramma. Of meld je onderaan deze pagina aan voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van bijeenkomsten en het laatste nieuws.

 

Sociaal

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten en dromen waarmaken. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. De afgelopen bestuursperiode heeft in het teken gestaan van de decentralisaties in het sociale domein. Deze decentralisaties houden in dat de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is voor een aantal taken die voorheen bij de Rijksoverheid waren belegd. Dit betreft taken op het gebied van jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Er waren van tevoren zorgen over hoe de decentralisaties zouden uitpakken: de gemeenten kregen immers taken waar ze geen ervaring mee hadden en tegelijkertijd werd er een transformatieproces* (cultuuromslag) in het sociale domein in gang gezet, dat gepaard ging met een forse verlaging van het budget op deze taken. Rheden heeft de decentralisaties redelijk goed doorstaan. Inwoners van onze gemeente zijn (meer dan landelijk gemiddeld) tevreden over de ondersteuning die ze krijgen. Wel zijn de kosten hoger dan voorzien, omdat er meer inwoners aanspraak maken op een voorziening.

 

Groen

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in schone energie, natuur en recreatie. Als het aan GroenLinks ligt, mag het nog veel ambitieuzer. Rheden is een groene gemeente in een groene omgeving. GroenLinks koestert dat groen. Want in een groene en duurzame gemeente is het voor mensen goed wonen, werken en recreëren. En GroenLinks wil dat Rheden nóg groener wordt. Een gemeente waar de fiets voorrang heeft, waar natuur en recreatie de ruimte krijgen en inwoners met behulp van zonnepanelen en windmolens hun eigen schone energie kunnen opwekken. Groen werkt: nu geeft het ons werkgelegenheid, straks een beter milieu en huizen met blijvend lagere energielasten.

 

Open

GroenLinks staat voor een open en diverse samenleving, waar in je kunt zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Iedereen heeft de vrijheid om te participeren en zich te ontplooien zonder discriminatie, racisme, seksisme of enige andere vorm van onderdrukking of beperking. In een open samenleving voel je je thuis en veilig. GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens wat van zijn of haar leven wil maken en wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken inwoners die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. GroenLinks wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen kunnen meepraten en meedenken over de beslissingen die hen raken.