Afdeling

GroenLinks Rheden/ Rozendaal heeft op dit moment 69 leden. In Rheden neemt GroenLinks deel aan de coalitie, samen met D66, CDA, VVD en de ChristenUnie. Onze fractie bestaat uit twee zetels in de gemeenteraad. Constans Pos is onze wethouder. Hij zet zich in het college van Burgemeester en Wethouders onder meer in Communicatie, Onderwijs, Jeugd, Kunst en cultuur, Circulaire economie (afval & grondstoffen). Ook heeft GroenLinks een actieve raadsvolger en fractiesecretaris.

Op de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen (ALV’s), in werkgroepen en bij themabijeenkomsten discussiëren we graag met leden over belangrijke onderwerpen binnen GroenLinks en onze gemeente(n). Zo kunnen leden een actieve bijdrage leveren aan de lokale politiek. Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met andere lokale en provinciale GroenLinks afdelingen en met afdelingsbesturen van andere politieke partijen.

Onze nieuwsbrief

Meer weten over de activiteiten in onze afdeling? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. We streven er naar de nieuwsbrief om de zes weken te mailen naar leden en sympathisanten.

Wie zit er in het bestuur?

Herman Wehkamp (voorzitter)
Henk Brinkman (penningmeester)
Rebecca van der Schaft (secretaris)
Linda Nieuwenhoven (algemeen bestuurslid)
Anne van Beusekom (algemeen bestuurslid)

Over elk bestuurslid is meer te lezen bij Mensen.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Ben je lid van GroenLinks en wil je actief worden (binnen of buiten het bestuur)?

Stuur dan een mail naar:

Bestuur afdeling GroenLinks Rheden/Rozendaal: secretaris, Rebecca van der Schaft: rheden.groenlinks@gmail.com
(Voor leden aangelegenheden en partijbestuurlijke aangelegenheden)

Fractie GroenLinks Rheden: secretaris, Linda Nieuwenhoven: GL.fractiesecretariaat@rheden.nl
(voor inhoudelijke onderwerpen in de gemeente Rheden en politieke aangelegenheden)