Onze actieve leden, ons bestuur en onze fractie zetten zich in voor een groener en sociaal Rheden.

 

Leden
Afdeling GroenLinks Rheden/Rozendaal is een snelgroeiende afdeling met momenteel zo’n 100 leden. We hebben een actieve en enthousiaste kern van allerlei leeftijden. De leden hebben het voor het zeggen: op de Algemene Ledenvergadering, die minimaal één keer per jaar wordt georganiseerd, nemen zij beslissingen over bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma, bestuursleden en de kandidatenlijst. Op bijvoorbeeld themabijeenkomsten discussiëren we graag met elkaar over belangrijke onderwerpen binnen GroenLinks en onze gemeente. Zo kunnen leden een actieve bijdrage leveren aan de politiek. Ook organiseren we sociale activiteiten, zoals wandelingen of borrels. Het is dus ook een prima plek om gelijkgestemden te ontmoeten!

 

Het bestuur
Het bestuur van GroenLinks Rheden zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en de continuïteit van de afdeling. Zij betrekt leden en sympathisanten bij wat er lokaal gebeurt, onder andere via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Daarnaast is het bestuur onder meer verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de verkiezingscampagnes en onderhoudt zij contacten met de landelijke partij en andere lokale en provinciale GroenLinks-afdelingen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Ga naar onze bestuursleden.
 

Wil je het bestuur bereiken? Dat kan via: rheden.groenlinks@gmail.com
Het bestuur is je aanspreekpunt voor ledenaangelegenheden, partijbestuurlijke zaken of ideeën voor/meedoen aan activiteiten.

 

Fractie
GroenLinks is in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gegroeid van twee naar drie zetels. De nieuwe fractie bestaat uit Constans Pos, Linda Nieuwenhoven en Tim Endeveld. Anne Jansen en Peter van den Hazel zijn raadsvolgers. Pauline Wenderich is fractiesecretaris.

 

Wil je de fractie bereiken? Dat kan via: gl.fractiesecretariaat@rheden.nl
De fractie is je aanspreekpunt voor inhoudelijke onderwerpen in de gemeente Rheden en politieke aangelegenheden.

 

De fractievergaderingen vinden plaats op de donderdagavond vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in De Steeg. De vergadering staat in principe open voor alle leden. Wil je een vergadering bijwonen? Mail ons dan even.

 

Wil je ook actief worden bij GroenLinks Rheden? Doe mee!