Leden
Afdeling GroenLinks Rheden/Rozendaal is een afdeling met momenteel iets meer dan 100 leden. We hebben een actieve en enthousiaste kern van allerlei leeftijden. De leden hebben het voor het zeggen: op de Algemene Ledenvergadering, die twee keer per jaar wordt georganiseerd, nemen zij beslissingen over bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma, (her) benoeming van bestuursleden en de kandidatenlijst. Op themabijeenkomsten discussiëren we graag met elkaar over belangrijke onderwerpen binnen GroenLinks en onze gemeente. Zo kunnen leden een actieve bijdrage leveren aan de politiek. Ook organiseren we sociale activiteiten, zoals wandelingen of borrels. Het is dus ook een prima plek om gelijkgestemden te ontmoeten!

 

Het bestuur
Het bestuur van GroenLinks Rheden zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en de continuïteit van de afdeling. Zij betrekt leden en sympathisanten bij wat er lokaal gebeurt, onder andere via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Daarnaast is het bestuur onder meer verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de verkiezingscampagnes en onderhoudt zij contacten met de landelijke partij en andere lokale en provinciale GroenLinks-afdelingen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Ga naar onze bestuursleden.
 

Wil je het bestuur bereiken? Dat kan via: rheden.groenlinks@gmail.com
Het bestuur is je aanspreekpunt voor ledenaangelegenheden, partijbestuurlijke zaken of ideeën voor/meedoen aan activiteiten.

 

Fractie
GroenLinks is in de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gegroeid naar 5 zetels, waarmee we in één klap de grootste partij werden! De fractie heeft veel nieuwe gezichten gekregen, fractievoorzitter Tim Endeveld kenden we al, maar op plek twee tot en met vijf staan nieuwkomers. Herriët Heersink is onze nummer twee en vicefractievoorzitter. Op nummer 3 staat Semra Kerkum en plek 4 is voor Marloes van de Kolk. Onze nummer vijf, Marc van Heijgen heeft zich inmiddels afgescheiden en is zijn eigen partij begonnen. Dit heeft gelukkig geen gevolgen voor de stabilteit van de coalitie. Deze bestaat uit de partijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie. 

 

Wil je de fractie bereiken? Dat kan via: gl.fractiesecretariaat@rheden.nl
De fractie is je aanspreekpunt voor inhoudelijke onderwerpen in de gemeente Rheden en politieke aangelegenheden.

 

De fractievergaderingen vinden plaats op de donderdagavond vanaf 19.30 uur aan de President Kennedylaan 104-108.  

 

Wil je ook actief worden bij GroenLinks Rheden? Doe mee!