Nieuws

GroenLinks Rheden presenteert haar kandidatenlijst

Woensdag 29 november hebben de leden van GroenLinks Rheden tijdens de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. Het is een lijst waarop nieuw talent en ervaring elkaar inspireren en versterken. Constans Pos, huidig wethouder voor GroenLinks, is gekozen tot lijsttrekker.

Op de foto de top van de lijst. Van links naar rechts: Tim Endeveld, Linda Nieuwenhoven, Peter van den Hazel, Anne Jansen en Constans Pos.

Gemeente Rheden krijgt een eigen regenboogzebrapad

Op initatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad van Rheden tijdens de algemene beschouwingen ingestemd met de komst van een regenboogzebrapad. Het regenboogzebrapad is een symbool voor de gelijkheid van behandeling van de LGBT en queer gemeenschap. “De regenboog staat in alle culturen voor diversiteit en solidariteit. Dit zijn kernwaarden van de gemeente en van Groenlinks. Daarom zijn we blij dat de gemeenteraad dit voorstel unaniem gesteund heeft”, aldus Tim Endeveld, raadslid voor GroenLinks Rheden.

Lees verder

GroenLinks pleit voor bredere visie op fietsen

Bij de behandeling van het Fietsplan 2016 in de gemeente raad van Rheden heeft de fractie van GroenLinks gepleit voor een bredere visie op fietsen. Het nieuwe fietsplan van het college beperkt zich volgens de fractie te veel op fietspaden en gevaarlijke situaties. “Het fietsplan in deze vorm is meer een fietspadenplan plus”, betoogt Tim Endeveld, raadslid voor GroenLinks. “Het college maakt te weinig een koppeling met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld fietsstimulering of recreatie en toerisme. Dit is een gemiste kans.”

 
Lees verder

GroenLinks enthousiast over plannen circulaire economie in de gemeente Rheden

De gemeenteraad in de gemeente Rheden besluit op dinsdag 19 april over de stappen die de gemeente Rheden zal gaan zetten op weg naar een circulaire economie. De gemeente Rheden wil de komende 2-3 jaren samen met maatschappelijke partners een aantal pilotprojecten uitvoeren. Pilotprojecten waarmee grondstoffen bespaard worden of weer hergebruikt kunnen worden.

 
Lees verder

Bijzonder Doelgroepenvervoer: het kan veel duurzamer

Deze maand beslissen de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen over de aanbesteding voor het bijzonder doelgroepenvervoer, waarin het vervoer voor ouderen, schoolkinderen en mensen met een beperking wordt geregeld. Het concept, dat over enkele weken aanbesteed wordt, regelt een efficiëntere vorm van vervoer die naar het zich laat aanzien ook klantvriendelijker kan zijn voor deze groep.

 
Lees verder

Pagina's