Standpunten

WERK in Rheden

GroenLinks ziet kansen
De economische recessie, de demografische veranderingen (vergrijzing, ontgroening, krimp) en de
ernst van de milieuproblematiek dwingen de overheid tot innovatie en initiatief. Tegelijk zien we in
de samenleving veel ondernemende creativiteit en innovatiekracht. Er zijn overal in Nederland al
vele groene ondernemers, lokale energiecoöperaties, nieuwe buurtzorgorganisaties en vele andere
plaatselijke ‘doe-het-zelvers’. Daarin zit een enorm potentieel om werkelijke antwoorden te vinden
voor de uitdagingen waarvoor we staan. GroenLinks heeft een groot vertrouwen in deze ‘krachten
van onderop’. We geloven in mensen die zelf het initiatief nemen en we willen hen hier de ruimte
voor geven. Daarbij hoort een gemeente die initieert, faciliteert, meewerkt aan de oplossing van
problemen van mensen en zelfredzaamheid stimuleert. Een lokale overheid die er écht is als het
nodig is en die mensen nooit laat vallen.

GROEN in Rheden

Groen is een waarde waar we in ons eigen leven allemaal het belang van inzien. De gemeente Rheden kent veel groen en uniek groen. Dat willen we graag behouden en versterken. Daarom staat GroenLinks in Rheden voor ecologische duurzaamheid.

We willen het milieu zo min mogelijk belasten,
we willen zuinig omgaand met onze natuurlijke hulpbronnen
en we vinden dierenwelzijn belangrijk.

 

ZORG in Rheden

Zorg moet dicht bij huis zijn, goed bereikbaar en drempelloos.
Geen regels, maar maatwerk voor iedere persoon die hulp nodig heeft.

Het gaat niet om zorg waar men recht op heeft, maar om zorg waar men behoefte aan heeft.