Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

helpcomputer

Armoede en hulpverlening

Inkomenszekerheid is een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen uitmaken van de maatschappij. Iemand die redelijkerwijs niet kan werken en geen vermogen heeft...

Lees meer
circulaire economie

Circulaire economie

De ‘wegwerpeconomie’ is verleden tijd. GroenLinks gelooft in een circulaire economie. Materialen, producten en grondstoffen worden dan niet vernietigd, maar...

Lees meer
kunst

Cultuur

Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Kunst stelt vragen bij wat we denken zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn...

Lees meer
Regenboogvlag

Diversiteit en inclusie

In Rheden moeten alle mensen op een gelijkwaardige manier behandeld worden, ongeacht geslacht, gender, seksuele geaardheid, afkomst (ras/ huidskleur)...

Lees meer
biodiversiteit

Duurzaamheid en biodiversiteit

De ecologische crisis krijgt minder belangstelling dan de klimaatverandering. De bedreiging voor de mensheid is echter minstens zo groot. Biodiversiteit staat...

Lees meer
Vier windmolens staan in de noordzee

Klimaatverandering en energietransitie

Rheden is een groene gemeente in een groene omgeving. GroenLinks koestert dat groen. Want in een groene en duurzame gemeente is het voor mensen goed wonen...

Lees meer
gevolgen klimaatverandering

Effecten van klimaatverandering

Het klimaat is al veranderd. We krijgen de komende jaren meer weersextremen, hevigere regens en lange periode van droogte. Hoe hard we ook ons best doen: de...

Lees meer
gemeente

Gemeente en Bestuur

De meeste inwoners zien de gemeentelijke organisatie - met al haar afdelingen, het college en de gemeenteraad - als één geheel: de gemeente. De dienstverlening...

Lees meer
Stapels van 500 euro biljetten

Gemeentefinanciën

De financiële situatie van de gemeente Rheden is zorgelijk. Omdat we dure taken moesten overnemen van het Rijk - maar daar onvoldoende geld voor kregen - hebben...

Lees meer
burgerraad

Inwonerparticipatie

Inwoners weten zelf het beste wat er in hun omgeving speelt. GroenLinks heeft groot vertrouwen in de ‘kracht van onderop’. Ook bij inwoners zelf klinkt de roep...

Lees meer
spelende kinderen

Jeugd en jeugdzorg

Kinderen en jongeren vormen de toekomst van onze samenleving. Daarom moeten ze de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontwikkelen. De gemeente moet...

Lees meer
Onderwijs

Onderwijs

Leren is een universeel recht. Onderwijs biedt mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen om een betere positie op de arbeidsmarkt te verkrijgen. Onderwijs...

Lees meer