Dit begon met besluitvorming over het bestemmingsplan Locatie Oranjeweg-Groenestraat, beter bekend als de Albert Heijn en directe omgeving. Voor de kenners: die kale plek bij de entree van het dorp Rheden ;) De discussie over de locatie speelt al ruim 7 jaar en is al vaker in de raad aan bod geweest. Ooit was het voorstel hier een AH XXL te vestigen maar dat was een andere tijd en een andere coalitie. Nu komt hier een minder extreme uitbreiding van de AH. Wij hebben voor het plan gestemd, wetende dat dit het dorp ten goede komt en wetende dat onze wethouder alles op alles zet om voor de 5 verdwijnende woonruimtes alternatieve locaties te vinden. 

Vervolgens kwamen twee belangrijke koersnota’s aan bod. Het is de bedoeling dat een koersnota een visie voor de lange termijn vastlegt. Een grove potloodschets van het toekomstbeeld. Deze avond betrof het de Koers voor de omgevingsvisie en de Koers voor het sociaal domein. De eerste onder verantwoordelijkheid van onze wethouder, Paul Hofman. Over het algemeen waren er vooral complimenten voor de heldere benadering van de koersnota omgevingsvisie. De opmerkingen (‘amendementen’) betroffen vooral aanvullingen en verfijningen. Zoals ons voorstel ook jongeren een plek te geven in de visie, meer aandacht voor kunst en cultuur in de openbare ruimte (denk dan ook aan bijvoorbeeld aan schilderingen of beelden op lelijke plekken) en veiligstellen van bereikbaarheid van de openbare ruimte voor iedereen (de inclusieve openbare ruimte). Een mooi aangenomen punt is ook het opnemen van het STOMP principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, mobiliteit als service en als laatste de privéauto) als uitgangspunt voor de koers, dit is door D66 samen met CU PvdA en ons ingebracht. We kunnen al met al terugkijken op een waardevolle discussie en mooi resultaat voor de omgevingsvisie!

Dan de koersnota Sociaal domein: Samen leven in Rheden “We willen dat iedereen in de gemeente Rheden kan meedoen en fijn samen leeft”, dat is het doel. Maar hoe ziet dat eruit in de uitvoering, welke strategie wordt gevolgd zodat deze doelen ook echt worden gehaald in 2040? Dat was voor ons de centrale vraag en aanleiding om toch een aantal kritische noten te kraken. Om die reden hebben wij voorgesteld eerder en vaker terug te komen op de verschillende onderdelen zodat we een preciezer beeld krijgen wat het echte sociale plan is en de voortgang goed kunnen volgen. We zijn blij dat vertrouwen het vertrekpunt is voor de gemeente in relatie de inwoners. Wij vinden belangrijk dat mensen vrijheid hebben om hun eigen leven te kunnen leiden en keuzes mogen maken. We zien ook dat het mogelijk moet zijn om met betere creatieve oplossingen te komen, bijvoorbeeld door als gemeente weer dichterbij mensen staan en minder uitbesteden. En vooral ook beter communiceren (niet alleen digitaal maar juist mensen ontmoeten en helpen) en meer regie. Zodat iemand niet van hulpverlener naar hulpverlener moet lopen, maar uitgaan van regie per gezin met 1 plan:  een maatje per situatie en of gezin. Het is immers onze taak om mensen zonder hoop te helpen en weer hoop te geven! Onze voorstellen werden allemaal unaniem of bijna unaniem aangenomen.

Tot slot, het was erg laat en inmiddels de vroege ochtend van 29 mei, kwam een voorstel van ons, PvdA en D66 aan de orde om 30 km per uur in te voeren bij de N785. Vooral ter hoogte van het Rhedens Rozendaal en Aeres (V)MBO. Echter, het is een provinciale weg… om die reden hebben we het college ‘opdracht gegeven’ naar de provincie te gaan en dit verzoek dringend over te brengen. Met een verschil van 1 stem is dit voorstel aangenomen!

Kortom, het was een lange maar succesvolle avond en een prachtig debuut voor Marloes als fractievoorzitter met erg lastige onderwerpen. Complimenten namens de fractie!!