In de aankomende raadsvergadering staat het beleidsplan openbare verlichting op de agenda. Waar verlichting belangrijk is voor veiligheid/verkeersveiligheid wil ik het juist hebben over het belang van gebieden zonder verlichting. De aanwezigheid van  verlichting heeft grote effecten op de omgeving: te veel verlichting heeft negatieve effecten op onze gezondheid, op de natuur en op dieren. Daarvoor past de term lichtvervuiling. GroenLinks is daarom blij dat er aandacht voor lichtvervuiling in het plan is, hoewel het beleid nog wel wat actiever zou kunnen en mogen zijn.

GroenLinks zou graag zien  dat de gemeente niet alleen lichtvervuiling door openbare  verlichting aanpakt, maar ook lichtvervuiling die door anderen wordt veroorzaakt. Daarnaast pleit  GroenLinks voor het instellen van Duisterniszones of Donkergebieden, waar zo weinig mogelijk verlichting aanwezig is. Het doel hiervan is gebieden te beschermen tegen lichtvervuiling, zodanig dat dieren hier rust kunnen vinden en goede slaapplekken. Ook voor ons mensen zijn dit plekken waar nog echte duisternis kan worden ervaren.