Een voorbeeld van deze ondersteuning is huishoudelijke hulp waardoor inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Voor deze en enkele andere ondersteuning geldt tot nu toe wettelijk een vaste, verhoudingsgewijs lage, eigen bijdrage van € 20,60 per maand ongeacht het inkomen van de inwoner. 

In de raadsvergadering op 23 april hebben wij samen met een paar andere fracties over de eigen bijdrage een motie ingediend. Na het debat hierover is in de definitieve motie het college opgeroepen om samen met de andere gemeenten in de koepelorganisatie (Vng) de krachten te bundelen naar het kabinet voor een wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ook wordt het college opgeroepen om met de Vng bij het kabinet de garantie te vragen dat de nieuwe wet geen financieel nadeel voor de gemeenten betekent. 

De definitieve motie is in de raad vrijwel unaniem aangenomen en kreeg ook medewerking van de verantwoordelijke wethouder.