Ook is bekend dat de partijen het eens zijn geworden over het groenste NK wielrennen
aller tijden. GroenLinks Rheden is blij dat de gemeenten en de organisatie van het NK samen met
Natuurmonumenten een oplossing hebben gevonden waarbij de natuur wordt ontzien. “Een mooi
sportevenement én rust in de kwetsbare natuur kunnen nu samengaan, dat is wat we graag zien”,
aldus Marloes, “en goed voorbeeld doet volgen. Hopelijk wordt dit goede voorbeeld voortaan ook
door andere wielerkoersen gevolgd!” De fractie van GroenLinks blijft kritisch volgen of de gemaakt afspraken worden nagekomen en de bescherming van de natuur voorop blijft staan.