GroenLinks pleit voor bredere visie op fietsen

Bij de behandeling van het Fietsplan 2016 in de gemeente raad van Rheden heeft de fractie van GroenLinks gepleit voor een bredere visie op fietsen. Het nieuwe fietsplan van het college beperkt zich volgens de fractie te veel op fietspaden en gevaarlijke situaties. “Het fietsplan in deze vorm is meer een fietspadenplan plus”, betoogt Tim Endeveld, raadslid voor GroenLinks. “Het college maakt te weinig een koppeling met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld fietsstimulering of recreatie en toerisme. Dit is een gemiste kans.”

 

Bij de behandeling van het Fietsplan 2016 in de gemeente raad van Rheden heeft de fractie van GroenLinks gepleit voor een bredere visie op fietsen. Het nieuwe fietsplan van het college beperkt zich volgens de fractie te veel op fietspaden en gevaarlijke situaties. “Het fietsplan in deze vorm is meer een fietspadenplan plus”, betoogt Tim Endeveld, raadslid voor GroenLinks. “Het college maakt te weinig een koppeling met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld fietsstimulering of recreatie en toerisme. Dit is een gemiste kans.”

De fractie is wel verheugd met de plannen voor een snelfietsroute door de gemeente. Hierdoor kunnen mensen via goede fietspaden met weinig obstakels door de gemeente fietsen. Volgens de fractie maakt het college hiermee een deel van de ambitie waar om de fiets concurrerend te maken met andere vervoersvormen. De fractie van GroenLinks heeft voor de beperking van obstakels ook in de rest van de gemeente een motie in gediend zodat het fietsplezier toeneemt.

GroenLinks wil een breder fietsplan om de kansen die fietsen biedt veel beter te benutten. “Toerisme is een van de pijlers van het economisch beleid van dit college. Door fietsen te stimuleren kunnen we dit verder uitbouwen”, aldus Tim Endeveld. Ook voor de inwoners is fietsen van groot belang. Door te zorgen dat er goede fietspaden zijn kunnen de inwoners tot op hoge leeftijd makkelijk fietsen. Daardoor kunnen ze lang blijven bewegen en zelf een boodschap blijven doen zonder afhankelijk van anderen te worden. Het is volgens de fractie van belang dat deze bijeffecten van fietsen ook optimaal worden benut.