Want wat betekent dit voor bijvoorbeeld de ruimtelijke omgeving, verlichting en verkeersoverlast- en
veiligheid? Niet alleen overdag maar ook in de avonden? En niet te vergeten: overlast door
zwerfvuil? We willen een schone gemeente zijn, zonder zwerfvuil! Vele vrijwilligers komen nu al
teveel afval tegen. We willen deze mensen een hart onder de riem steken: GroenLinks streeft ernaar
de bron van vervuiling aan te pakken!
Liever zien wij geen horecavestiging of bedrijf meer op deze plek. Maar helaas… het
bestemmingsplan is vastgesteld in 2009, in een tijd dat er nog -te- weinig aandacht was voor de
groene ruimte en bescherming van de natuur.
De beoordeling van de aanvraag door het college wordt in april verwacht. Ondertussen gaat de
wethouder in gesprek met omwonenden en McDonald’s, we ondersteunen dit van harte!

Herriët Heersink

Klik hier om de petitie tegen de komst van McDonald's te tekenen