Nieuw zwembad toch in Velp!

In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw zwembad in Velp te realiseren, samen met drie lokale partners. Een van de voorgenomen lokale partners (Jagyba) heeft zich teruggetrokken, waardoor een nieuwe situatie is ontstaan.

GroenLinks Rheden blijft voorstander van een zwembad in Velp en is verheugd dat het college het voornemen heeft gehandhaafd om het nieuwe zwembad in Velp te realiseren.

Situatie: Eind 2013 is de beslissing genomen tot het realiseren van een zwembad in Velp. In deze vergadering is besloten om de realisatie op te pakken met 3 partners. Één van deze partners heeft aangegeven niet verder te gaan. Hierdoor kan het originele besluit niet meer worden uitgevoerd.  Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder een vernieuwd procesvoorstel aan de raad voorgelegd. In dit procesvoorstel staat een brede heroverweging van verschillende uitgangspunten gepland.
 
Visie: GroenLinks kan zich nog steeds vinden in de uitgangspunten zoals de raad destijds heeft goedgekeurd: Een nieuwzwembad in Velp en zo mogelijk samenwerking met lokale partners. 
Dat verandert niet wezenlijk door gewijzigde economische ontwikkelingen en een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. GroenLinks is van mening dat het college wel de verantwoordelijkheid heeft om heldere en realistische eisen aan de partners te stellen, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
"Actualisering: prima, maar al het huiswerk helemaal opnieuw doen duurt te lang, kost te veel geld en is overbodig"
 
Standpunt tijdens de raadsvergadering van 24 maart 2015:
Op 24 maart stond de procesaanpak op de agenda, in juni komt de inhoud (welke locatie, welk type bad, welk soort van samenwerking met partners) aan de orde. GroenLinks wil het college niet voor de voeten lopen door nu al in de procesaanpak te veel beperkende voorwaarden op te leggen. Om deze reden heeft de fractie van GroenLinks besloten om de procesaanpak van het college goed te keuren. In juni zal GroenLinks de inhoudelijke plannen toetsen op eerder gemaakte afspraken. Afwijken op basis van actualiteit kan, maar alleen met héle goede redenen.
Dat is duidelijk verteld aan het college.