“Het persoonlijke is politiek”, zo realiseert Marloes van de Kolk - fractievoorzitter GroenLinks Rheden - zich wanneer ze zich voorbereid op het debat en de biografie van Hedy d’Ancona naast zich ziet liggen.

Wat de politiek beslist raakt mensen persoonlijk. Ze roept op de sociale en groene waarden van de samenleving te beschermen. Om die reden kunnen en moeten de voorstellen in de Kadernota beter, vooral waar het gaat om sociaal samen leven. Niet de subsidies voor vrijwilligersorganisaties afbouwen maar juist met hen samenwerken. Ook samen met vrijwilligers creatieve oplossingen zoeken om kunst en cultuur te behouden voor iedereen. Ze wijst erop dat wat eenmaal wegbezuinigd is, niet zomaar terugkomt. Ze vroeg daarom ook om extra gesprekken met dorpshuizen om naar oplossingen te zoeken.

Van de Kolk roept ook op kinderen en jongeren niet in de steek te laten, “laat kinderen geen ‘kind van de rekening’ zijn. Zij zijn onze toekomst”. Zij rondt haar bijdrage af met de oproep financiële bestaanszekerheid voor inwoners veilig te stellen. “Wij willen absoluut niet dat inwoners onder het bestaansminimum belanden. En wij willen absoluut dat schuldproblemen niemand de das om doen.”

In lijn met de adviezen van het NIBUD is samen met de ChristenUnie en de PvdA de motie ‘minimabeleid’ ingediend en aangenomen. Het college krijgt daarmee de opdracht uit te zoeken hoe de minimaregelingen meer gespaard kunnen worden.

Tot slot is GroenLinks erg blij dat ‘Ikbuurtmee’ blijft bestaan. Dat we gaan onderzoeken waar betaald parkeren tot extra inkomsten kan leiden én kan bijdragen aan leefbaarheid en natuur. En dat we niet klakkeloos naar één serviceloket teruggaan, maar eerst goed de alternatieven wegen en over de gevolgen nadenken.