Klimaatverandering is een van de grootste problemen van deze tijd. In woorden wordt dit ook erkend door de gemeente Rheden, en daarom is een ambitieuze doelstelling geformuleerd: in 2040 wil de gemeente klimaatneutraal zijn. GroenLinks wil de gemeente houden aan deze afspraken en diende daarom een voorstel in om de bezuinigingen van tafel te krijgen. “Bezuinigen op het klimaatprogramma is absurd met de effecten van klimaatverandering die wij nu al overal om ons heen zien gebeuren” aldus Tim Endeveld, fractievoorzitter GroenLinks.

De aanpassingen die van de samenleving gevraagd worden om dit doel te halen zijn enorm. De gemeente is de aangewezen partij om inwoners mee te nemen in de stappen die nodig zijn. Om dit goed te kunnen doen is dus een intensieve dialoog en samenwerking met de inwoners nodig.

Deze noodzaak wordt gezien door de gemeenteraad, maar de daad wordt niet bij het woord gevoegd. Bij de begrotingsbehandeling van afgelopen dinsdag is een bezuiniging van 1 ton doorgevoerd op de klimaataanpak.

Het was bijna gelukt om dit te voorkomen, maar onder coalitiedruk, aangevoerd door de VVD, is de bezuiniging toch overeind gebleven.

Als het nu zo was dat de gemeente op koers ligt met het klimaatbeleid zou daar nog enig begrip voor zijn, maar dat is absoluut niet het geval. De laatste klimaatmonitor laat zien dat de gemeente jaren achter ligt op haar eigen doelen.

Het niet nakomen van afspraken rondom het klimaatbeleid is overigens een patroon dat we op alle niveaus van de overheid terugzien: de korte termijn groei-agenda is altijd belangrijker dan de lange termijn duurzaamheidsagenda. Op deze manier gaan we er niet komen!