Uitnodiging Thema avond: Circulaire Economie

De afdeling GroenLinks  'Rheden Rozendaal'  organiseert op 3 juni 2015 een thema avond over 'circulaire economie'.
 
Circulaire economie is een economisch systeem  dat erop gericht is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te verminderen. We willen stilstaan bij de kansen en mogelijkheden van 'circulaire economie' voor lokale toepassingen.
 

Datum: 3 juni 2015
Plaats: Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, Velp
Tijdstip: 20.00 uur
Toegang: Gratis

 

Het thema wordt toegelicht door:
 
Contans Pos :          Wethouder voor GroenLinks Gemeente Rheden.
 
In zijn inleiding zal hij ingaan op het thema en de initiatieven die binnen de Gemeente ontwikkeld worden. In dat kader gaat hij in op het bevorderen van draagvlak en de inpassing binnen het beleid van de Gemeente.    

Trix Kruger :              Milieukundige (Dieren).

Trix Kruger fungeerde als milieudeskundige binnen diverse  natuur- en milieubeschermingsorganisaties. Hierdoor maakte zij kennis met controversiële onderwerpen als: papierproductie, gentechnologie, vaccinaties, nanotechnologie, de gezondheidseffecten van o.a. geluid en chemische stoffen en ontdekte hierin een bijzondere samenhang. In haar inleiding zal zij enkele casussen behandelen rondom de lokale introductie van circulaire en inclusieve economie.
 
Hendrik de Vries:     Beleidsadviseur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Netwerkbeheerder Liander
 
In zijn inleiding zal hij ingaan op  de manier waarop Liander de uitgangspunten van  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in praktijk brengt.
 
Graag nodigen wij belangstellenden uit om aanwezig te zijn.