Ten eerste hebben we mondelinge vragen gesteld over de verwachte toename van goederenvervoer op de IJssellijn, die door bijna alle dorpen van onze gemeente loopt. We maken ons hierover zorgen en hebben dit punt duidelijk naar voren gebracht.

De toeristische visie die met enkele leden voorbesproken is, is vastgesteld. We zijn blij met de toezegging van wethouder Ronald ter Hoeven om het toeristisch aanbod voor wandelaars en fietsers te versterken buiten de Veluwezoom. Dit zal niet alleen de natuur beschermen, maar ook de lokale gemeenschap ten goede komen.

We bespraken de mobiliteitvisie waarin het college extra aandacht geeft aan wandelaars en fietsers in onze gemeente. Dit is iets waar wij ons sterk voor hebben gemaakt. De afspraak uit het coalitieakkoord van '30 waar het kan' is al onderdeel is van deze visie, maar wij willen graag meer ambitie en op álle wegen binnen bebouwde kom een maximum snelheid van 30 p/u. Hier blijven we voor gaan.

Ten slotte een mooi succes bij het vaststellen van straatnamen! We hebben ons al een jaar ingezet voor meer vrouwenstraatnamen. Afgelopen vergadering zijn er vijf straten naar vrouwen vernoemd in de nieuwe wijk in Velp. We zijn vooral trots op onze inspanningen voor de Zuster van Zwolstraat, waarvoor zelfs aandacht was op Radio 1 in het programma Ter plekke! Luister het fragment hier terug: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/dijkstra-en-evenblij-ter-plekke/746a0f17-078d-448c-a92c-a6412a48c7bd/2024-03-24-meer-vrouw-op-straat-velpse-verzetsvrouw-zuster-van-zwol

Hartelijke groet,
Herriët, Jan, Tim en Marloes
Fractie Groenlinks Rheden