Wat doe je?

Ik ben wethouder namens GroenLinks Rheden. Dat doe ik sinds juni '22. Eerder was ik al wethouder in Bronckhorst en daarvoor werkte ik als manager in de zorg. 

Iedere wethouder heeft een aantal portefeuilles. Mijn portefeuilles zijn:

- Locoburgemeester;

- Omgevingswet/ruimtelijke ordening;

- Natuur, landschap en biodiversiteit;

- Milieu en klimaat (energie en warmte);

- Vergunningverlening en toezicht;

- Cultuur, Kunst, Cultuurhistorie en erfgoed;

- Dorpswethouder voor Laag Soeren, Spankeren, De Steeg en Ellecom.

Waarom ben je actief voor GroenLinks Rheden?

De oude slogan 'knokken voor wat kwetsbaar is' spreekt mij nog altijd aan. Ik ben in 2008 lid geworden van GroenLinks om op te komen voor mensen die sociaal en/of economisch in de knel komen en voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving. Na jaren actief te zijn als vrijwilliger binnen GroenLinks koos ik er in 2015 voor om mij verkiesbaar te stellen voor de Provinciale Staten. Van 2018 tot 2022 was ik wethouder in Bronckhorst en sinds juni 2022 in Rheden. Ik vind het belangrijk om onze grote idealen te verwezenlijken door met inwoners, organisaties en andere politieke partijen samen te werken.