Ook wespen, dieren die niet direct de ‘gunfactor’ hebben, zijn nuttig bij de bestuiving van gewassen en vangen vliegen, muggen en dazen. Het beeld dat wespen agressief zijn klopt bovendien niet; zij steken alleen als ze zich bedreigd voelen. Van de tien soorten wespen die in Nederland voorkomen voelen slechts twee soorten zich aangetrokken tot zoete drankjes.

Door het negatieve beeld van wespen worden deze vaak chemisch bestreden. Dat is dodelijk voor alle nuttige bestuivers en opruimers en deze bestrijdingsmiddelen komen bovendien in ons milieu terecht.

GroenLinks Rheden heeft het College daarom gevraagd hoe nu omgegaan wordt met wespen die als hinderlijk worden ervaren. Ook heeft zij gevraagd of samenwerking met de wespenstichting een optie is. De vrijwilligers van die stichting beschikken over veel expertise rondom de omgang met wespen.

We houden u op de hoogte over dit onderwerp. Bij vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Bart Kamps GroenLinks Rheden

b.kamps@rheden.nl